Loading
BudowaPrace Wykończeniowe

Dylatacja posadzki – jak zrobić szczeliny dylatacyjne

O dylatacjach słyszał chyba każdy inwestor remontujący lub budujący dom. Zazwyczaj wiemy, że jest to przerwa, ponieważ poszczególne elementy podłogi działają niezależnie od innych elementów. W rzeczywistości do tego zwykle stosuje się złącza kompensacyjne. Niestety ich realizacja może stanowić nie lada problem dla niedoświadczonych inwestorów. Gdzie iw jakich okolicznościach należy wykonywać dylatacje? Jak to zrobić poprawnie? W jakim celu?

Co to jest dylatacja podłogi? – rodzaje

Bez odpowiedniej dylatacji duże powierzchnie zwykłej zaprawy betonowej mogą szybko zostać pokryte siecią spękań spowodowanych skurczem betonu. Beton kurczy się w wyniku procesu dojrzewania i twardnienia.

  • Dylatacje obwodowe wykonane są ze spienionego polietylenu i stosowane są na obwodzie ścian oraz innych elementów stykających się ze stropem np. słupów. Jej zadaniem jest oddzielenie zaprawy pływającej podłogi od pozostałych elementów budynku. Dobrze wykonana dylatacja obwodowa powinna przylegać z jednej strony do ściany, az drugiej do wylewki betonowej. Dzięki zastosowaniu elastycznych materiałów dylatacje piankowe wytrzymają naprężenia związane z eksploatacją budynku oraz zmianami temperatur. 
  • Dylatacje pośrednie. Dylatacje obwodowe mogą być niewystarczające, gdy powierzchnia pomieszczenia przekracza 30 m2 lub długość lub szerokość przekracza 6 m. Dlatego, aby zabezpieczyć podkład i podłogę przed spękaniem, wykonano również dylatacje, dzieląc podłogę na obszary o boku do 5 m. Pośrednie szczeliny dylatacyjne są również wymagane między pomieszczeniami, między poszczególnymi płaszczyznami podłóg w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach oraz między różnymi rodzajami podłóg ułożonych w pomieszczeniu.

Jak wykonać dylatacje w posadzkach?

Zaprawa betonowa wykonana na dużych powierzchniach może szybko pękać ze względu na swoje dojrzewanie i twardnienie. Proces ten zależy od wielu czynników, takich jak jakość użytego materiału, czas wylewania posadzki, ilość zbrojenia. Prawidłowo wykonana ekspansja jastrychu może zapobiec tym niepożądanym efektom. Dylatacje projektuje się przed ułożeniem posadzki i muszą one obejmować dylatację obwodową, czyli wykonaną wzdłuż elementów pionowych stykających się z posadzką oraz dylatację pośrednią, polegającą na przycięciu wylewki do połowy jej grubości. Oddzielone w ten sposób płyty nie powinny być większe niż 30 metrów kwadratowych, a pojedynczy bok nie powinien przekraczać 6 metrów. Powstała szczelina jest następnie wypełniana materiałem ekspansyjnym.

Back To Top