Loading
Budowa

Jak wykonać murowanie na cienką spoinę?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że murowanie na cienką spoinę jest znacznie prostszym zadaniem, niż mogłoby się wydawać. Oczywiście zadanie będzie wymagało ogromnej precyzji od użytkownika, podstawowych narzędzi czy odpowiedniej. zaprawy. 

Co warto wiedzieć o murowaniu na cienką spoiną?

Należy mieć świadomość, że rozwiązanie polegające na murowaniu na cienką spoinę jest związane przede wszystkim z rosnącą popularnością budowania z elementów murowych o stosunkowo małych odchyleniach wymiarowych. Warto zaznaczyć, że za takie elementy uznaje się produkty, które odbiegają od deklarowanych wymiarów o mniej niż 3 mm. Godny uwagi jest również fakt, że w przypadku elementów murowych, których obróbka jest bardzo trudna, różnica nie może być większa niż 1,5 mm. 

Jaka zaprawa będzie najlepsza do murowania na cienką spoinę?

Rekomendowane jest, by miała właściwą przyczepność do podłoża. Z kolei po związaniu, a także stwardnieniu powinna osiągnąć wymaganą wytrzymałość. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie składniki zostaną zmieszane w odpowiednich proporcjach. W taki sposób przygotowywana jest na placu budowy tradycyjna zaprawa, która następnie musi być układana grubymi warstwami. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku omawianych zapraw z cienkimi spoinami. W najprostszym możliwym ujęciu mają one postać suchych mieszanek. Należy również zaznaczyć, że ich składnikami są spoiwa polimerowe, cement, a także różnego rodzaju wypełniacze czy dodatki. Zalecane jest również, by zawierały wapno i środki modyfikujące. W ten sposób będą cechowały się wodoodpornością i mrozoodpornością. 

Jak murować na cienką spoinę?

Jak zostało już wspomniane wcześniej, murowanie na cienką spoinę nie jest bardzo trudnym zadaniem. Użytkownicy nie muszą posiadać doświadczenia murarskiego. Należy zaznaczyć, że obecnie można bez większego problemu wybudować jedną kondygnację w ciągu dnia. Bardzo istotne znaczenie będzie miało dokładne wymurowane pierwszej warstwy, a także zastosowanie specjalistycznych narzędzi przeznaczonych do murowania na cienką spoinę. 

Back To Top